Firmamız, ISO9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahip bir firmadır.  ISO International Organization for standardizasyon’ un kısa yazılışıdır, yani uluslararası standardizasyon örgütünün oluşturduğu bir kalite yönetim standardıdır. ISO 9001 Belgesi ise ilgili kuruluşun ürün veya hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak sevk ve idare edilen bir yönetim anlayışının sonucunda ortaya konduğu ve dolayısı ile kuruluşun ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin bir güvencesini belirler. Beyz Elektronik olarak kalite yönetim sistemini uluslararası standartlarda sunmaya devam edeceğiz.

sertifika